O nas

FESTIVAL LESA

Firma zadruge se glasi : Festival lesa, organizacija prireditev in marketing, živalski vrt, so.p.

Skrajšano ime je: Festival lesa zoo, so.p.

Sedež zadruge : Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Skrajšana firma : Festival lesa zoo, so.p.

Zelena prostranstva Kočevskega. Gozdovi se širijo do obzorja in še dlje. Pokritost z gozdom je preko 80 %. Zato je prav nenavadno, da je bil les, ta dragocen naravni material, nekoč bolje izkoriščen kot v zadnjem času. Globalne in lokalne razmere so v zadnjih desetletjih skoraj pozabile na les in pomen lokalnih gozdnih lesnih verig. Stanje se je odrazilo v občutnem nazadovanju lesnopredelovalne industrije v Sloveniji in kasneje v manjšem vpisu v programe poklicnega izobraževanja za lesarstvo. Zato smo se znašli v situaciji, ko smo lahko samo odkrito opazovali, kako neobdelan les zapušča slovenske gozdove.

Podnebne spremembe in kriza globalizacije so nas vrnile na prag razmišljanja, da je les popoln material. Težava je le v tem, da ga uporabimo drugače, obogatenega z novim znanjem in oblikovanjem ter proizvedenega s sodobno tehnologijo v povezavi z dragocenimi veščinami naših prednikov. Zato ne preseneča, da je les v zadnjem času eden ključnih materialov zelenega preboja.

Leta 2013 je bila Gimnazija in strokovna šola Kočevje prva, ki je dala pobudo za ustanovitev Festivala lesa ob trdni podpori lokalne občine kot odmeva opisanega stanja. Želeli smo ustvariti prostor za premislek o priložnostih, ki nam jih ponuja naša gozdna pokrajina. Lokalne prebivalce smo želeli opozoriti na vrednost lesa kot naravnega bogastva, ki ni tako samoumevna, kot jo prebivalci večinoma živimo in upali, da se bomo vedno bolj zavedali visoke kakovosti okolice, v kateri živimo. Naš cilj je povezovanje lokalnih podjetnikov v regiji, znanstvenikov v Sloveniji in tujini. Skratka, želeli smo ozavestiti in spremeniti odnos do gozda in lesa kot nečesa, na kar smo lahko zelo ponosni. Seveda se s tem novim zavedanjem povezujejo tudi nova znanja in veščine, ki nas prepričajo, da lahko les predelamo in nenazadnje tudi uspešno prodajamo z višjo dodano vrednostjo.

POSLANSTVO :

PODPIRAMO IDENTITETO OBČINE KOČEVJE, KI GA GRADI NA VREDNOTAH NARAVNEGA OKOLJA, POSEBEJ GOZDOV IN PRAGOZDOV

VIZIJA :

DELUJEMO KOT STIČIŠČE, KI PODPIRA GOZD IN LES TER OMOGOČA INTERDISCIPLINARNO POVEZOVANJE LJUDI

CILJI:

POVEZOVANJE VSEH MOŽNIH ZASTOPNIKOV V LESNEM POSLOVANJU ZA NOVA ZNANJA IN VEŠČINE, NOVO UPORABO LESA, NOV DIZAJN IN NOVE POSLOVNE MODELE.

Z namenom dolgoročnega sodelovanja so ustanovitelji ustanovili zadrugo FESTIVAL LESA, ki deluje kot socialno podjetje:

  • Aleš Marolt - predsednik zadruge,
  • Marjeta Kamšek - pobudnica, prva predsednica in sedaj koordinatorka,
  • Marko Stijepić,
  • Danijela Vukojevič,
  • Andrej Palman